Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT: Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


Ngày 29/03/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT: Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ ngày 15/05/2024.


Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023: quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngày 05/9/2023 quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 /5 /2023 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Một số điểm cần chú ý trong thông tư 02/2024/TT-BTTTT
1. Một số QCVN ngưng áp dụng bắt buộc các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/ tới hạn đến hết ngày 30/06/2025: QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 117:2023/BTTTT, QCVN 127:2021/BTTTT, QCVN 129:2021/BTTTT, QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 128:2021/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT,...

2. Đối với QCVN 132:2022/BTTTT: trường hợp sản phẩm, hàng hóa sử dụng bộ chuyển đổi điện áp (adapter), nếu bộ chuyển đổi điện áp đi kèm thì thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTT cho sản phẩm, hàng hóa đi kèm bộ chuyển đổi điện áp; nếu bộ chuyển đổi điện áp không đi kèm thì thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT cho sản phẩm, hàng hóa không kèm bộ chuyển đổi điện áp.

3. Miễn chứng nhận hợp quy cho một số trường hợp nhập khẩu tự sử dụng – được nhập khẩu tối đa 3 (ba) sản phẩm, hàng hóa đối với mỗi chủng loại trong lô hàng. Các sản phẩm, hàng hóa có băng tần hoạt động và thông số kỹ thuật đáp ứng điều kiện theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021.

4. Chấp thuận sử dụng kết quả thử nghiệm của Chassis để công bố hợp quy theo QCVN 63:2020/BTTTT với một số yêu cầu về tài liệu bổ sung.
Dưới đây là nội dung Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT:
Thông tin liên hệ để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH GCL (HCM)
Hotline: 0393423091 | Hà Nội: 02473099929
Email: hcm@gclab.org | louise.vietnam@pcn-global.com
Văn phòng: Số 27, Đường 12, KDC Khang ĐIền, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thử nghiệm: Số 115, Ngõ An Phú 04, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Chia Sẻ

Tin Liên Quan