Chứng nhận Hiệu suất năng lượng và Viễn thông (MTC) tại Peru


Hầu hết các sản phẩm vào thị trường Peru phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng tùy theo phạm vi sản phẩm. Để đảm bảo các sản phẩm của bạn đáp ứng đầy đủ các quy định ở Peru, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


1. Hiệu suất năng lượng
Bộ Năng lượng và Mỏ Peru (MINEM) yêu cầu một số sản phẩm nhất định phải được thử nghiệm, chứng nhận và dán nhãn theo yêu cầu về Hiệu quả Năng lượng để giúp người tiêu dùng địa phương lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
Phê duyệt Hiệu suất Năng lượng của Peru được cung cấp thông qua năm chương trình chứng nhận tùy chọn (dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 17067):
• Loại 1b: Thử nghiệm loại (mẫu sản phẩm từ một lô sản xuất)
• Loại 2: Kiểm tra điển hình (mẫu sản phẩm) + Giám sát (kiểm tra định kỳ từ các mẫu được lấy trên thị trường)
• Loại 3: Kiểm tra điển hình (mẫu sản phẩm) + Giám sát (kiểm tra định kỳ từ các mẫu được lấy trong dây chuyền sản xuất)
• Loại 4: Kiểm tra điển hình (mẫu sản phẩm) + Kiểm tra nhà máy + Giám sát (kiểm tra định kỳ và kiểm tra nhà máy)
• Loại 5: Thử nghiệm điển hình (mẫu sản phẩm) + Đánh giá hệ thống quản lý (quy trình sản xuất) + Giám sát (thử nghiệm và đánh giá định kỳ)

Phạm vi sản phẩm
Sản phẩm chiếu sáng (Đèn sợi đốt, đèn CFL và đèn LED, Chấn lưu đèn huỳnh quang); Thiết bị làm lạnh; Động cơ điện ba pha; Máy giặt và điều hòa gia đình.
2. Chứng nhận viễn thông - MTC
MTC (Ministerio de tranportes y comunicaciones, hay Bộ Giao thông vận tải) là cơ quan của Peru chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát và quy trình chứng nhận phê duyệt loại để đảm bảo các thiết bị sử dụng đúng phổ tần vô tuyến của quốc gia.
Thiết bị sử dụng phổ vô tuyến có công suất bức xạ lớn hơn 10mW cần có giấy chứng nhận phê duyệt bởi MTC.

Peru không yêu cầu thử nghiệm sản phẩm trong nước, không yêu cầu đại diện địa phương hoặc ghi nhãn cụ thể.

Các sản phẩm cần được phê duyệt ở Peru bao gồm: Điện thoại cầm tay, WiMax, Ăng ten, Modem, Loa không dây.
Thông tin liên hệ để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH GCL (HCM)
Hotline: 0393423091 | Hà Nội: 02473099929
Email: hcm@gclab.org | louise.vietnam@pcn-global.com
Văn phòng: Số 27, Đường 12, KDC Khang ĐIền, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thử nghiệm: Số 115, Ngõ An Phú 04, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.