Lãnh đạo CVC Trung Quốc tham quan tại GCL(HCM)-Binh Duong lab


27-05-2024 GCL(HCM) vinh dự được tiếp đón 2 lãnh đạo đến từ CVC Trung Quốc


2 lãnh đạo đến từ phòng thử nghiệm CVC Trung Quốc
CVC là cơ quan chứng nhận và phòng thí nghiệm được chỉ định để chứng nhận sản phẩm bắt buộc ở Trung Quốc, cơ quan chứng nhận quốc gia (NCB) cho hệ thống IECEE CB của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế, phòng thí nghiệm CB địa phương (CBTL) với các tiêu chuẩn được ủy quyền nhất ở Trung Quốc
Tham quan 3m Chamber EMC
CVC cũng là thương hiệu dịch vụ công nghệ chất lượng chuyên nghiệp của bên thứ ba tích hợp các dịch vụ nghiên cứu cơ bản, tiêu chuẩn hóa, thử nghiệm, chứng nhận, kiểm tra, hiệu chuẩn và cải tiến chất lượng. Các dịch vụ của nó bao gồm các lĩnh vực thông minh nhà ở, xe thông minh, thiết bị thông minh, y tế và các ngành công nghiệp khác
Chụp hình lưu niệm
Kết thúc chiến tham quan, hai bên bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ nhiều dự án hợp tác về lĩnh vực thử nghiệm, chứng nhận giữa 2 phòng thử nghiệm.

Chia Sẻ

Tin Liên Quan