Chứng nhận An toàn (URSEA), Hiệu suất năng lượng và Viễn thông (ANTEL/URSEC) tại Uruguay


Hầu hết các sản phẩm vào thị trường Uruguay phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng tùy theo phạm vi sản phẩm. Để đảm bảo các sản phẩm của bạn đáp ứng đầy đủ các quy định ở Uruguay, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


1. Chứng nhận An toàn - URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones)
Nghị quyết 131/2009 của URSEA bao gồm quy định an toàn bắt buộc đối với các sản phẩm điện áp thấp phải tuân thủ đối với Uruguay.
URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones)
Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, Đơn vị Quản lý Dịch vụ Nước và Năng lượng (URSEA) đã công bố Nghị quyết 153/020 trong đó sửa đổi nghị quyết trước đó (131/2009) về các sản phẩm được chứng nhận an toàn bắt buộc. Bao gồm:
Thiết bị điện lạnh dùng trong gia đình có điện áp danh định không quá 250 V đối với thiết bị một pha hoặc 480 V đối với thiết bị khác, kể cả tủ lạnh có hoặc không có ngăn bảo quản thực phẩm đông lạnh, tủ đông lạnh, thiết bị bảo quản thực phẩm đông lạnh và tủ đông, miễn phí hoặc không có sương giá.

Lưu ý: Cần phải đăng ký với Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) trước khi bắt đầu quy trình điện tử để cấp phép chứng nhận an toàn.
Tem nhãn hiệu suất năng lượng
2. Hiệu suất năng lượng
Kể từ năm 2009, Luật 18597 về 'Sử dụng Năng lượng Hiệu quả' thiết lập hệ thống dán nhãn Hiệu quả Năng lượng, đây là hệ thống bắt buộc đối với tất cả các thiết bị điện được quản lý. URSEA là cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo Nghị định 429/009.

Các trường hợp ngoại lệ đối với chương trình ghi nhãn bắt buộc áp dụng cho ví dụ: mẫu tủ lạnh, máy điều hòa không khí và máy bơm nhiệt (được nhập khẩu để đánh giá trước khi nhập khẩu thương mại).

Đối với các sản phẩm được quản lý cụ thể, các tiêu chuẩn UNIT quốc gia của Uruguay mô tả các tiêu chí phân loại hiệu suất và cần phải tuân thủ, trong khi các quy định nêu chi tiết về quy trình chứng nhận.

Phạm vi sản phẩm
Đèn huỳnh quang compact
Máy nước nóng lưu trữ điện
Thiết bị điện lạnh (dùng trong gia đình)
Máy điều hòa không khí và máy bơm nhiệt (sử dụng trong gia đình hoặc tương tự) lên đến 6kW
3. Chứng nhận viễn thông - ANTEL/URSEC
Uruguay có hai cơ quan quản lý phê duyệt viễn thông, một cho mạng không dây, URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) và một cho thiết bị viễn thông có dây, ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones). Các cơ quan này có trách nhiệm xác minh việc tuân thủ các quy định hiện hành của thiết bị viễn thông để thương mại hóa ở Uruguay.

Uruguay không yêu cầu thử nghiệm sản phẩm trong nước, không yêu cầu đại diện tại địa phương hoặc ghi nhãn cụ thể.

Phạm vi sản phẩm
Thiết bị âm thanh/video, thiết bị văn phòng CNTT-Viễn thông
Thông tin liên hệ để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH GCL (HCM)
Hotline: 0393423091 | Hà Nội: 02473099929
Email: hcm@gclab.org | louise.vietnam@pcn-global.com
Văn phòng: Số 27, Đường 12, KDC Khang ĐIền, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thử nghiệm: Số 115, Ngõ An Phú 04, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.