AOSC thực hiện đánh giá công nhận PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Công ty GCL (HCM) - chi nhánh Bình Dương


Ngày 25-05-2024, AOSC - Văn phòng công nhân năng lực đánh giá sự phù phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng đã kết thúc đánh giá công nhận năng lực PTN của GCL (HCM) thành công tốt đẹp.


Các chuyên gia cùng Ban lãnh đạo GCL(HCM) họp khai mạc kỳ đánh giá
AOSC là tổ chức công nhận bên thứ ba của Việt Nam - tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thành viên chính thức của Hiệp hội Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) và Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC)
Đoàn đánh giá tham quan 3m Chamber EMC
Đoàn đánh giá công nhận của AOSC đánh giá phạm vi năng lực hoạt động của GCL (HCM) - chi nhánh Bình Dương trên cả 4 lĩnh vực thử nghiệm cho sản phẩm Điện - Điện tử: An toàn - Hiệu suất năng lượng - EMC - RF
Đoàn đánh giá và Ban lãnh đạo cùng kỹ sư của GCL(HCM) chụp hình lưu niệm
Qua đó, PTN đã nhận được những góp ý, kiến nghị từ Đoàn chuyên gia, giúp PTN ngày càng hoàn thiện, liên tục cải tiến và phát triển hơn trong tương lai để đảm bảo Cung cấp kết quả thử nghiệm chính xác, trung thực, khách quan tới Quý Khách hàng.

Chia Sẻ

Tin Liên Quan