HỘI THẢO PCN GLOBAL 2024 "HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TẠI CÁC QUỐC GIA TRUNG ĐÔNG"


PCN - GCL


Bấm vào GIF để xem các video giới thiệu khác
Hội thảo ngày 29/03/2024 tại Bình Dương, chúng tôi đã giới thiệu về chứng nhận tại các nước Trung Đong. Để tìm hiểu thêm về các chứng nhận tại đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận đường dẫn các video tại hội thảo của chúng tôi.
Hạnh Lê - Người phụ trách phần thuyết trình về hệ thống chứng nhận tại Trung Đông
Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin chung về hệ thống chứng nhận tại Trung Đông:
+ Hệ thống chứng nhận Ả RẬP SAUDI: CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC (SASO), NHÃN NĂNG LƯỢNG, CHỨNG NHẬN MATORY
+ Hệ thống chứng nhận của UAE: CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC (MoIAT), NHÃN NĂNG LƯỢNG, CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC (TDRA)
+ Hệ thống chứng nhận KUWAIT: CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC (KUCAS), NHÃN NĂNG LƯỢNG, CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC (CITRA)
+ Hệ thống chứng nhận QATAR: CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC, NHÃN NĂNG LƯỢNG, CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC
+ Hệ thống chứng nhận ISRAEL: CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC (SII), NHÃN NĂNG LƯỢNG, CHỨNG NHẬN BẮT BUỘC (MOC)
+ Hệ thống chứng nhận BAHRAIN: An toàn (GCC), Năng lượng, RF (TRA)
+ Hệ thống chứng nhận OMAN: An toàn (DGSM), Năng lượng, RF(TRA)
+ Hệ thống chứng nhận KHÁC: Maroc, Libya, Iraq,...

Danh sách các chủ đề hội thảo của chúng tôi:
Giới thiệu hệ thống PCN & GCL
Hệ thống chứng nhận ASEAN
Hệ thống chứng nhận sản phẩm châu Mỹ Latinh
Hệ thống chứng nhận Trung Quốc & Đài Loan
Hệ thống chứng nhận Trung Đông
Hệ thống chứng nhận Châu Phi
Hệ thống chứng nhận Ấn Độ
Hệ thống phòng thử nghiệm GCL
GCL Việt Nam
Kiểm tra an toàn điện của sản phẩm
Kiểm tra hiệu suất năng lượng của sản phẩm
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận EMC toàn cầu
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận RF & Viễn thông toàn cầu
Xác minh và chứng nhận phần mềm - An ninh mạng
Kiểm định và đánh giá nhà máy

Xin cảm ơn!

Xem các video giới thiệu khác ở đây
Dưới đây là video giới thiệu chứng nhận tại các nước Trung Đông.

 Video: