Phòng thí nghiệm GCL (HCM) tự hào nhận được chứng chỉ ISO/IEC 17025 từ BoA


Phòng thí nghiệm GCL (HCM) tự hào nhận được chứng chỉ ISO/IEC 17025 từ BoA


ISO/IEC 17025 Certificate
Ngày 22 tháng 03 năm 2023, Phòng Thử Nghiệm GCL (HCM) nhận được Chứng Chỉ Công Nhận do Bộ Khoa Học và Công Nghệ – Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng về việc công nhận Phòng thử nghiệm GCL(HCM) đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1486 thuộc lĩnh vực Điện-Điện tử.
VILAS mark of GCL (HCM) Lab
VILAS là một trong các hệ thống công nhận phòng thí nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Hoạt động công nhận PTN tại Việt Nam do Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam thực hiện (được gọi là công nhận PTN theo VILAS), một mã VILAS có thời hạn 3 năm. Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA – Bureau of Accreditation Vietnam, BoA là thành viên MRA của các tổ chức công nhận khu vực và Quốc tế APLAC, ILAC, tham gia các hoạt động trong các tổ chức ILAC, APLAC và PAC) có trách nhiệm quản lý, kiểm tra đánh giá mã Vilas và loại khỏi danh sách nhưng đơn vị không đạt chuẩn cấp dấu.
Phòng Lab GCL (HCM) vinh dự được cấp giấy chứng nhận cho 03 lĩnh vực chính là an toàn, EMC và hiệu suất năng lượng. Đây là thành quả nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo và thử nghiệm viên GCL trong suốt thời gian qua. Sự kiện này đánh dấu bước nhảy trong giai đoạn phát triển dịch vụ thử nghiệm của công ty cũng như tạo đà phát triển lớn mạnh trong tương lai.
Đây là danh sách công nhận bởi BoA cấp (để biết chi tiết vui lòng xem trong tệp download file).

 Download File

Chia Sẻ

Tin Liên Quan