Lễ đón nhận giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ thử nghiệm


Lễ đón nhận giấy đăng ký dịch vụ thử nghiệm


Ông Michael Yu - Quản lý PTN GCL (Hà Nội)
Ngày 09/03/2022, GCL Hà Nội chúng tôi rất tự hào và vui mừng khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) cấp giấy chứng nhận dịch vụ thử nghiệm theo Nghị định 107/2016 / NĐ-CP. Kể từ nay, phòng thử nghiệm GCL Hà Nội của chúng tôi có thể chính thức cung cấp dịch vụ thử nghiệm tại Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự phát triển của phòng thử nghiệm cũng như cơ hội kinh doanh rộng mở ở trong và ngoài nước.
Ảnh được chụp tại khu vực nhận giấy chứng chỉ Tổng cục Đo lường Chất lượng
Tham dự buổi lễ tiếp nhận, ngoài đại diện phòng thí nghiệm còn có hai kỹ sư của chúng tôi.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm GCL Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ thử nghiệm.