Chuyên gia kỹ thuật KTL, KTC và GCL tham dự khóa đào tạo và trao đổi công nghệ tại trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert.


Khóa học đào tạo về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN9:2012/BKHCN và tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 về đánh giá sự phù hợp tại Quacert


Giám đốc Quacert Trần Quốc Dũng chụp ảnh kỷ niệm cùng các chuyên gia phòng thử nghiệm GCL, KTL, KTC
Ngày 25/07-28/07/2022, Chuyên gia kỹ thuật KTL, KTC và GCL tham dự khóa đào tạo và trao đổi công nghệ tại trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert.
Tham dự khóa đào tạo về phía Quacert có Mr.Quyến, Mr. Michale Yu PTN GCL, Mr. Kim, Yang-Hyun đến từ PTN KTL, Mr. Hyun, Byung-Jin đến từ PTN KTC
Buổi đào tạo nhấn mạnh vào tầm quan trọng của kiểm tra vật lý các linh kiện điện tử có khả năng gây nhiễu điện từ cũng như tem, nhãn và thông số kỹ thuật của thiết bị điện tử bên trong.
Sau khi được traning lý thuyết tại trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert, các chuyên gia GCL, KTL, KTC được hướng dẫn cụ thể và thực hành tháo máy kiểm tra linh kiện.Sau đó là khoảng thời gian trao đổi công nghệ, kiến thức giữa các chuyên gia kỹ thuật đại diện cho phòng thử nghiệm
Ông Trần Quốc Dũng trao giấy chứng nhận cho các thành viên tham dự
Buổi đào tạo kết thúc tốt đẹp với sự hân hoan, phấn khởi từ các đại điện phòng thử nghiệm, đây là cơ hội tốt giao lưu phát triển công nghệ giữa các phòng thử nghiệm cũng như nâng cao mối tình cảm hữu nghị giữa các PTN Việt Nam- Hàn Quốc