Chứng nhận hợp quy cho thiết bị viễn thông


Chứng nhận hợp quy cho thiết bị viễn thông


Dấu CR cho CoC
1. Chứng nhận CoC của VNTA
Dấu CR cho CoC ban hành theo thông tư số 4/2018/BTTTT
Quy trình chứng nhận hợp quy CoC
Quy trình gồm 6 bước chính từ quá trình lấy mẫu đến thực hiện SDoC và tài liệu
Phạm vi áp dụng
Phạm vi áp dụng cho:
- Thiết bị đầu cuối viễn thông vô tuyến
- Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60mW trở lên
- Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá
- Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn
- Máy phát và thu phát sóng vô tuyến tầm ngắn
Dấu CR cho DoC
2. Chứng nhận DoC của VNTA
Dấu CR cho DoC theo thông tư 4/2018/BTTTT
Quy trình chứng nhận hợp quy DoC
Quy trình gồm 5 bước từ bước lấy mẫu đến thực hiện SDoC và nộp tài liệu lên VNTA để kết thúc quy trình IPQR
Phạm vi áp dụng
Phạm vi áp dụng cho:
- Thiết bị công nghệ thông tin
- Thiết bị phát thanh, truyền hình
- Thiết bị dịch vụ âm thanh và truyền hình
- Thiết bị đầu cuối thông tin vô tuyến
- Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên