Các chi nhánh của công ty chúng tôi trên thế giới


Tổng quan về các chi nhanh của công ty PCN (Product Certificate Network) -GCL (Global Compliance Laboratory) chúng tôi.


Các chi nhánh của công ty chúng tôi
Châu Á | Asia

Head Office: Republic of Korea
Korea Lab: GCL Korea
China Office: Guangzhou, Shenzhen, Beijing, Taiwan, Hong Kong
Thailand Office: Bangkok
Thailand Lab: GCL (Thailand)
Vietnam Office: Hanoi, Ho Chi Minh
Vietnam Lab: GCL (Hanoi), GCL (Binh Duong)
India Office: New Delhi
India Lab: GCL India

Mỹ La-tinh | Latin America

Brazil Office: Porto Alegre, Campinas, Rio de Janeiro
Argentina Office: Buenos Aires
Mexico Office: Mexico City
Ecuador Office: Quito

Africa | Africa

South Africa Office: Johannesburg

Chia Sẻ

Tin Liên Quan