Cơ sở vật chất của GCL HCM


Cơ sở vật chất của GCL HCM


Phòng thí nghiệm GCL HCM
Chúng tôi đang thử nghiệm phòng thí nghiệm với 3 lĩnh vực khác nhau là an toàn, hiệu quả năng lượng và EMC
Phòng an toàn 1
 Kiểm tra an toàn điện
- Kiểm tra an toàn điện là điều cần thiết để đảm bảo hoạt động an toàn và các tiêu chuẩn cho bất kỳ sản phẩm nào sử dụng điện. Các nguy hiểm từ điện như điện giật, tia lửa điện hoặc nhiệt sinh ra / lửa tạo ra ngắn mạch từ nguồn điện và có khí dễ cháy, hơi nước và bụi. An toàn điện giúp ngăn ngừa những loại nguy hiểm điện. Nhiều chính phủ và cơ quan khác nhau đã xây dựng các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các tiêu chuẩn sản phẩm điện được bán trên toàn thế giới. An toàn điện phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của mỗi quốc gia về bảo vệ an toàn tính mạng người tiêu dùng, bảo vệ môi trường độc hại và bảo vệ an ninh quốc gia.
Phòng an toàn 2
 Kiểm tra an toàn điện
Phòng hiệu suất năng lượng
 Thử nghiệm hiệu suất năng lượng:
- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng chứng minh rằng thiết bị điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn về mức tiêu thụ của các sản phẩm liên quan đến năng lượng - và đo lường mức năng lượng mà chúng tiêu thụ trong khi chạy, cũng như khi ở chế độ chờ và tắt.
Phòng EMC
 Thử nghiệm khả năng tương thích điện từ (EMC):
- Kiểm tra khả năng tương thích điện từ (EMC) là khả năng quản lý phát xạ nhiễu điện từ dưới mức quy định (EMI, nhiễu điện từ), để ngăn chặn sự can thiệp của một số lượng lớn phát xạ từ thiết bị để thiết bị của bạn tiếp tục hoạt động như dự định trong điều kiện có nhiễu điện từ. Đây là một thử nghiệm đảm bảo sự phát xạ tương thích điện từ (EMS, miễn nhiễm điện từ) bằng cách duy trì tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị điện tử trong môi trường nhiễu điện từ.
Phòng EMC
 Thử nghiệm khả năng tương thích điện từ (EMC):

Chia Sẻ

Tin Liên Quan