Chứng nhận cho hiệu suất năng lượng và pin


Chứng nhận cho hiệu suất năng lượng và pin


Nhãn năng lượng
Thông tin trên nhãn:
- Mức hiệu suất năng lượng
- Sản phẩm
- Công suất tiêu thụ điện/ năm
- Hiệu suất năng lượng
- Thông tin sản phẩm: nhãn hiệu, mô hình,
- kích thước
Quy trình chứng nhận
Quy trình gồm 6 bước từ chuẩn bị tài liệu đến sử dụng nhãn chứng nhận
Phạm vi áp dụng
Sản phẩm áp dụng: tủ lạnh, điều hòa, quạt điện, đèn compact, nồi cơm điện, ấm đun nước, bình nóng lạnh, bàn là...
Phạm vi áp dụng cho pin
Sản phẩm áp dụng gồm có sạc dự phòng, ác quy và pin có chứa chất điện phân, pin dự trữ cho nguồn điện di động