Các chế độ phúc lợi của công ty


Chế độ lương thưởng và phúc lợi


- Tăng lương hàng năm
- Thưởng dịp lễ và tết trong năm
- Các loại trợ cấp: Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, nhà ở, điện thoại
- Ngày nghỉ, nghỉ lễ: Chế độ nghỉ tuần 1 ngày (chủ nhật), nghỉ lễ dài ngày, chế độ nghỉ phép hàng năm...
- Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Các hoạt động trong công ty Sự kiện hè...

Chia Sẻ

Tin Liên Quan